Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHT ban hành ngày    tháng    năm 2012)  STT Nội dung CCHC Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện    ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 5022
  • Tổng lượt truy cập: 255433