Văn bản điều hành -
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 07/09/2012

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2

Tải về
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 27/08/2012

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2

Tải về
Số 1159/TS-ĐHHT 08/08/2012

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điều kiện xét...

Tải về
Luật số 08/2012/QH13 06/08/2012

Luật giáo dục đại học

Tải về
Số: 1219/BC-ĐHHT V/v thực hiện Quy chế công khai năm học 2011-2012 23/11/2011

CAM KẾT CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM...

Tải về
705/2011/QĐ-ĐHHT 04/07/2011

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo...

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học Kế toán 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học Kế toán

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tải về
Chuẩn đầu ra QUẢN TRỊ KINH DOANH 04/07/2011

Chuẩn đầu ra QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tải về
Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế toán 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế toán

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Sản xuất 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán Hành chính sự nghiệp 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Thiết bị - Thư viện 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Thiết bị -...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Văn thư -...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Hoán học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Chính trị 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Vật Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Toán - Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Sinh - Hoá 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Sinh học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHT ban hành ngày    tháng    năm 2012)  STT Nội dung CCHC Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện    ...

Danh mục văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 81
  • Tháng hiện tại: 3189
  • Tổng lượt truy cập: 319321