Văn bản điều hành -
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
705/2011/QĐ-ĐHHT 04/07/2011

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo...

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học Kế toán 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học Kế toán

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tải về
Chuẩn đầu ra QUẢN TRỊ KINH DOANH 04/07/2011

Chuẩn đầu ra QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tải về
Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế toán 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế toán

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Sản xuất 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán Hành chính sự nghiệp 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán...

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tải về
Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Thiết bị - Thư viện 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Thiết bị -...

Tải về
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ 04/07/2011

Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Văn thư -...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Hoán học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Chính trị 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Đại học chuyên ngành Sư phạm...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Vật Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Toán - Lý 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Sinh - Hoá 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Sinh học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Công nghệ 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tin học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tin - Toán 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học 04/07/2011

Chuẩn đầu ra khối ngành Sư Phạm Cao đẳng chuyên ngành Sư...

Tải về
 

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014

Tệp chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 /vanban/uploads/about/kh-cchc2014.pdf

Danh mục văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 81
  • Tháng hiện tại: 3193
  • Tổng lượt truy cập: 319325