Văn bản điều hành -
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2095/QĐ-TĐHHT 29/12/2014

Quyết định: Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành...

Tải về
2096/QĐ-TĐHHT 29/12/2014

Quyết định: Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính...

Tải về
1538/QĐ-TĐHHT 09/10/2014

Quyết định: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại...

Tải về
453/QĐ-TĐHHT 27/03/2014

Quyết định: Ban hành qui định về hoạt động đảm bảo chất...

Tải về
Số:83/QĐ-TĐHHT 12/01/2014

Quyết định: Về việc thành lập các Tổ kiểm tra việc thực hiện...

Tải về
12/QĐ-TĐHHT 01/01/2014

Quyết định: Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính năm...

Tải về
Số: 1954/QĐ-TĐHHT 09/12/2013

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành...

Tải về
1768/QĐ-TĐHHT 21/11/2013

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển...

Tải về
1600/QĐ-TĐHHT 05/11/2013

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014

Tải về
Số: 1660/QĐ-TĐHHT 05/11/2013

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại...

Tải về
Số: 1063/QĐ-TĐHHT 25/06/2013

Quyết định: Về việc cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy...

Tải về
Số: 25/06/2013

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo triển...

Tải về
Số : 25/06/2013

Phân công nhiệm vụ tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp...

Tải về
940/QĐ-TĐHHT 13/06/2013

Quyết định: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây...

Tải về
941/QĐ-TĐHHT 13/06/2013

Quyết định: Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai xây...

Tải về
Số:262/QĐ-TĐHHT 10/03/2013

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán hệ...

Tải về
Số:263/QĐ-TĐHHT 10/03/2013

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học Kế toán hệ...

Tải về
Số:208/QĐ-TĐHHT 03/03/2013

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính...

Tải về
Số:207/QĐ-TĐHHT 03/03/2013

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính...

Tải về
Số:209/QĐ-TĐHHT 03/03/2013

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên...

Tải về
Số:1403/QĐ-TĐHHT 23/09/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông...

Tải về
Số:1404/QĐ-TĐHHT 23/09/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông...

Tải về
Số:1402/QĐ-TĐHHT 23/09/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông...

Tải về
Số 1338/QĐ-ĐHHT 04/09/2012

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định ứng dụng phần mềm văn phòng...

Tải về
Số:1318/QĐ-TĐHHT 23/08/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông...

Tải về
Số:1317/QĐ-TĐHHT 23/08/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông...

Tải về
Số: 1605/QĐ-TTg 08/08/2012

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công...

Tải về
Số:1032/QĐ-TĐHHT 10/07/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính...

Tải về
Số:1033/QĐ-TĐHHT 10/07/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính...

Tải về
Số:1031/QĐ-TĐHHT 10/07/2012

Quyết định: Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên...

Tải về
 

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014

Tệp chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 /vanban/uploads/about/kh-cchc2014.pdf

Danh mục văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 81
  • Tháng hiện tại: 3213
  • Tổng lượt truy cập: 319345