Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
255/BC-TĐHHT 08/03/2015

Báo cáo: Công tác cải cách hành chính năm 2015

Tải về
Số 22/TĐHHT-TCHC 06/01/2015

V/v qui định gửi văn bản qua hệ thống thư điện tử

Tải về
1796/BC-TĐHHT 09/11/2014

Báo cáo cải cách hành chính năm 2014

Tải về
1243/ BC-TĐHHT 02/09/2014

Báo cáo công tác cải cách hành chính quí III năm 2014

Tải về
769/BC-TĐHHT 05/06/2014

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Tải về
433/ BC-TĐHHT 26/03/2014

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2014

Tải về
Số: 1953/BC-TĐHHT 09/12/2013

Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm...

Tải về
4489/UBND-NC 25/11/2013

V/v tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ

Tải về
Luật số 08/2012/QH13 06/08/2012

Luật giáo dục đại học

Tải về
Số 3513/BGDĐT-CTHSSV 08/07/2012

Số 3513/BGDĐT-CTHSSV V/v triển khai các hoạt động Kỷ niệm...

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 7 năm 2012 04/07/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 7 năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính 6 tháng đầu năm 2012 07/06/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính 6 tháng đầu năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 5 năm 2012 05/05/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 5 năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 4 năm 2012 05/04/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 4 năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính Quý I năm 2012 11/03/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính Quý I năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 2 năm 2012 11/02/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 2 năm 2012

Tải về
Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 1 năm 2012 11/01/2012

Báo cáo Công tác cải cách Hành chính tháng 1 năm 2012

Tải về
 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHT ban hành ngày    tháng    năm 2012)  STT Nội dung CCHC Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện    ...

Danh mục văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 142
  • Tháng hiện tại: 6067
  • Tổng lượt truy cập: 315178